Logo Bankier.pl Logo mBank

Otwórz mBiznes konto Standard i otrzymaj:

150 zł od Bankier.pl*

oraz 100 zł zwrotu od mBank**

 1. 1
  Zarejestruj się w promocji!
  Złóż wniosek o prowadzenie rachunku firmowego do 3.04.2019 r.
 2. 2
  W ciągu 1 miesiąca podpisz umowę o prowadzenie rachunku (nie później niż do 3.05.2019 r.)
 3. 3
  W ciągu 2 miesięcy od otwarcia konta wykonaj co najmniej jedną transakcję (nie później niż do 3.07.2019 r.)
 4. 4
  Wiadomość o przyznaniu premii otrzymasz do 31.07.2019 r.

Zmiana hasła

* Warunkiem otrzymania premii w wysokości 150 zł od Bankier.pl jest złożenie wniosku poprzez stronę mbiznes9.zgarnijpremie.pl i podpisanie umowy o prowadzenie rachunku mBiznes Standard w mBanku w terminie jednego miesiąca od przesłania wniosku (nie później niż do 3.05.2019). Dodatkowo w ciągu dwóch miesięcy od otwarcia konta (nie później niż do 3.07.2019) wykonanie co najmniej jednej transakcji bezgotówkowej i/lub przelewu inicjowanego przez uczestnika promocji (nie wliczają się w to przelewy wewnętrzne).

** To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Proste konto i 100 zł zwrotu- V edycja” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. , Regulaminie Promocji „Proste konto i 100 zł zwrotu- V edycja”. Promocja trwa od 09.01.2019 r. do 03.04.2019 włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, osiągające przychody ze sprzedaży nie większe niż 10 000 000 zł., zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki: a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard (zwanego dalej rachunkiem bieżącym) za pośrednictwem miejsc, które znajdować się będą na stronie www.mBank.pl, na stronach Partnerów Banku, a także w placówkach mBanku, Punktach Obsługi mFinanse S.A. oraz za pośrednictwem konsultanta mLinii pod numerami telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800. b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego. Z Promocji nie mogą skorzystać osoby, które posiadały jakikolwiek aktywny rachunek bieżący w mBanku dla danego numeru NIP do dnia 08.01.2019 r. Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego: a) prowadzenie rachunku za 0 zł, b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w złotówkach (Elixir), c) kartę debetową za 0 zł, d) 0 zł prowizji za wypłaty w złotówkach z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronetu i Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski, e) 0 zł prowizji za wpłaty w złotówkach we wpłatomatach mBanku , Planet Cash, Euronetu na terenie Polski. Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Dodatkowo Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki, otrzyma 100 zł jednorazowej premii za otwarcie rachunku bieżącego pod warunkiem dokonania płatności ZUS na kwotę min. 250 zł z tego rachunku bieżącego w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego oraz za dokonanie płatności kartą debetową z tego rachunku bieżącego. Premia będzie wypłacona Uczestnikowi Promocji do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik Promocji spełnił warunki do jej otrzymania. Premia zostanie przelana na rachunek bieżący prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji. Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. mBank zastał laureatem plebiscytu Marka Godna Zaufania 2018 w dwóch kategoriach: Bank oferujący konto firmowe i Bank oferujący kredyty/ pożyczki dla firm.